Home » Artikelen » Onderwijsraad: ‘Meer experimenteerruimte voor vo-scholen’

Onderwijsraad: ‘Meer experimenteerruimte voor vo-scholen’

Als gevolg van dalende leerlingenaantallen komen er in veel regio's steeds meer kleine scholen. Dat is duur en zet de onderwijskwaliteit onder druk. Volgens de Onderwijsraad moeten scholen in het voortgezet onderwijs ruimte krijgen om op korte termijn in te kunnen spelen op de daling van de leerlingenaantallen.  Dat blijkt uit het advies 'Grenzen aan kleine scholen' van de Onderwijsraad.

Om ook in krimpgebieden zorg te dragen voor een kwalitatief sterk en gevarieerd onderwijsaanbod is volgens de Onderwijsraad het aanpassen van de opheffingsnormen en de bekostigingssystematiek noodzakelijk. Regionale samenwerking is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat ouders en leerlingen ook in de toekomst kunnen kiezen tussen verschillende kwalitatief sterke scholen.

Meer ruimte voor experimentele initiatieven van scholen kan volgens de Onderwijsraad de scholen in het voortgezet onderwijs de gelegenheid geven om op korte termijn de gevolgen van dalende leerlingenaantallen aan te pakken. De adviesraad stelt wel als voorwaarde dat de experimenten moeten bijdragen aan het versterken van de onderwijskwaliteit op lange termijn en de pluriformiteit zo veel mogelijk blijft behouden.

Staatssecretaris Sander Dekker komt begin april van dit jaar met een beleidsaanpak van de leerlingdaling.

Gepubliceerd op: 15 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)