Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad pleit voor ruimere onderwijsbevoegdheden en loopbaanperspectieven leraren

Onderwijsraad pleit voor ruimere onderwijsbevoegdheden en loopbaanperspectieven leraren

Een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur waarbij leraren breed inzetbaar zijn. Dit moet leiden tot voldoende en goede leraren. Dat is beschreven in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’ dat de Onderwijsraad op 7 november aan de Tweede Kamer presenteerde.

Om het vak aantrekkelijker te maken en de mobiliteit van leraren te vergroten, adviseert de raad om een ruimere lesbevoegdheid in te voeren die voor meerdere sectoren en (verwante) vakken geldig is, samen met specialisatiemogelijkheden. In dit scenario doen alle leraren dezelfde basisopleiding, om zich daarna (bijvoorbeeld) te specialiseren in ‘bèta’ en ‘10- tot 14-jarigen’. De raad is van mening dat de kern van het lerarenberoep in alle vakken en onderwijssectoren gelijk is.
Meer mobiliteit en keuzemogelijkheden in de lesgevende taak en de nadruk op (samen) leren maken het beroep aantrekkelijker, aldus het advies. “Dit alles kan helpen lerarentekorten in bepaalde sectoren of vakken tegen te gaan, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.” De raad geeft daarbij aan dat vernieuwingen makkelijker de school in te brengen zijn, bijvoorbeeld omdat voor een nieuw vak geen hele opleiding nodig is, maar een specialisatietraject dat aansluit op de al aanwezige kennis en vaardigheden.
De raad adviseert om een commissie aan te stellen die dit advies uitwerkt.

Het ministerie van OCW vindt het een ‘stevig en interessant advies’. Een woordvoerder zegt in Trouw: “Het rapport biedt aanknopingspunten om goed naar de huidige bevoegdhedenstructuur en opleiding te kijken. We gaan het rapport dus goed bestuderen.”
AVS-voorzitter Petra van Haren reageert op Twitter: “Nieuwe en flexibele perspectieven voor leraren, kanteling in een professie. Uitdaging voor onderwijs en schoolleiders, leidinggeven aan ander type professional vraagt ander leiderschap.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)