Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsprojecten voor ondernemerschap beloond met ruim € 7 miljoen

Onderwijsprojecten voor ondernemerschap beloond met ruim € 7 miljoen

De ministers van OCW en EL&I hebben in 2010 51 onderwijsprojecten geselecteerd, die voor ruim € 7 miljoen ondersteuning krijgen om ondernemerschap op scholen te stimuleren. In totaal zijn 175 subsidieaanvragen ingediend door basisscholen, middelbare scholen, ROC's en kenniscentra. Een speciaal door het ministerie van OCW samengestelde adviescommissie heeft de plannen beoordeeld en zijn gekomen tot de selectie van de 51 projecten. Er zijn 12 voorstellen uit het basisonderwijs, 15 uit het voortgezet onderwijs, 20 uit het middelbaar beroepsonderwijs, 3 aanvragen van lerarenopleidingen en 1 aanvraag van een kenniscentrum goedgekeurd.Met het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen wil het kabinet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken. Het nieuwe kabinet heeft in het Regeerakkoord vastgelegd dat ze de oriëntatie in het onderwijs op ondernemerschap en op de arbeidsmarkt wil versterken door samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Het Actieprogramma wordt uitgevoerd door Agentschap NL.De voorstellen worden ingediend door scholen, maar opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en ondernemers in de regio. De projecten die uiteindelijk gehonoreerd zijn, krijgen 75% van hun kosten gefinancierd met een maximum van 150.000 euro per project.

Gepubliceerd op: 4 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)