Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijskwaliteit, diplomering en kansengelijkheid centraal in jaarwerkplan inspectie

Onderwijskwaliteit, diplomering en kansengelijkheid centraal in jaarwerkplan inspectie

De Inspectie van het onderwijs gaat in 2017 extra aandacht besteden aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, onderwerpen als diplomering en flexibilisering en gelijke kansen voor iedereen. Dat staat in het Jaarwerkplan 2017.

De inspectie houdt toezicht op ongeveer 7.500 Nederlandse onderwijsinstellingen die onderwijs geven aan zo’n 3,6 miljoen leerlingen en studenten. In 2017 bedraagt het budget van de inspectie 65.100.000 euro. Dat staat in het Jaarwerkplan dat de toezichtactiviteiten voor het komende jaar beschrijft. In 2017 staan naast onderwijskwaliteit en de ontwikkeling van een brede kwaliteitscultuur, de onderwerpen diplomering, flexibilisering en gelijke kansen en toegankelijkheid centraal. Ook wil de inspectie komend jaar veel energie steken in communicatie, “omdat we merken dat er misverstanden leven over wat wel en niet mag, waar besturen, schoolleiders en docenten ruimte hebben en waar regels onnodig knellen”, aldus inspecteur-generaal Monique Vogelzang in het voorwoord. Ook wordt ingezet op peilingen die het bewegingsonderwijs en de mondelinge taalvaardigheid onder leerlingen van groep 8 onderzoeken.

De werkwijze wordt anders. “Behalve op risicogericht werken en de jaarlijkse risicoanalyse op schoolniveau zetten we vanaf 2017 in op meer differentiatie en maatwerk in het toezicht”, aldus Vogelzang. Nieuw in het toezicht is dat vanaf het schooljaar 2017-2018 op verzoek de waardering ‘goed’ aan een school kan worden toegekend. In het werkplan staat ook dat de inspectie voortaan niet meer alleen met de scholen in gesprek gaat, maar ook met de schoolbesturen.

Bij de inspectie werken ongeveer 580  mensen (537 fte). In totaal bezoekt de inspectie in 2017 zo’n 2000 scholen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 oktober 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)