Home » Artikelen » Onderwijskundig proces is geen taak van bestuur

Onderwijskundig proces is geen taak van bestuur

Besturen hebben een belangrijke taak in de verbetering van het didactisch proces, aldus de inspectie in het onderwijsverslag 2011/2012, het onderwijs zelf is hun kerntaak en daar moeten zij zich op richten. “Wij zijn er voor dat besturen het onderwijskundige proces beter gaan faciliteren”, zegt AVS-voorzitter Ton Duif. “Het onderwijskundige beleid ligt nadrukkelijk bij de professionals in de scholen”.

Bij zwakke scholen wordt wel gesproken over verbeterpunten, maar bij scholen die de basiskwaliteit op orde hebben te weinig, constateert de onderwijsinspectie. Ook worden er te weinig functioneringsgesprekken gevoerd met schoolleiders, schoolbesturen zouden hier meer aandacht aan moeten besteden. Ook de AVS vindt functioneringsgesprekken met schoolleiders belangrijk. De Inspectie constateert dat besturen die een verhoogd financieel risico lopen, vaker veel of langdurig zwakke scholen hebben dan andere besturen. Duif: “Maar ik vind hiervoor geen verdere onderbouwing in het inspectieverslag.”

Het aantal (zeer) zwakke basisscholen is in vier jaar tijd gedaald van 10,6 naar 3,1 procent. Het onderwijs is doorgaans in orde, maar toch schiet 54 procent van de basisscholen tekort op ten minste een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. In het voortgezet onderwijs gaat het om zo’n 80 procent van de afdelingen. Verdere professionalisering van de leerkracht blijft nodig, concludeert de inspectie.

De onderwijskwaliteit is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven. Verder zijn in Nederland te weinig heel goede en excellerende leerlingen. De kwaliteit van de scholen moet en kan verder omhoog wil Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën gaan behoren, wat nog altijd de ambitie is, aldus de Inspectie. De AVS vindt dit een loffelijk maar onrealistisch gegeven, aangezien alle landen dit hoog op hun agenda hebben staan. Het wordt dan wel erg druk in de top 5.

Gepubliceerd op: 24 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020