Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsinspectie past jaarlijkse prestatieanalyse aan

Onderwijsinspectie past jaarlijkse prestatieanalyse aan

Vanaf schooljaar 2019/2020 verandert de inhoud van de jaarlijkse prestatieanalyse voor basisscholen. De Inspectie van het Onderwijs voegt meer aspecten toe aan deze analyse, maar het doel en de werkwijze van de monitoring blijven gelijk.

In de jaarlijkse prestatieanalyse van basisscholen kijkt de inspectie naar de gemiddelde eindtoetsscore, signalen en historische kwaliteitsoordelen. Vanaf 1 augustus 2019 kijkt de inspectie naar meer aspecten. Ook de behaalde referentieniveaus, de schooladviezen, de plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar, de veiligheidsbeleving, het welbevinden, de verandering van schoolgrootte en de schoolweging worden meegenomen. De schoolweging is de nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent. De gegevens zijn afkomstig uit BRON-bestanden, bestanden van het CBS en de door scholen aangeleverde monitorgegevens sociale veiligheid.
In schooljaar 2019/2020 toetst de inspectie de prestatieanalyse in de praktijk op de voorspellende waarde.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 juni 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)