Home » Artikelen » Onderwijs extra kwetsbaar voor werkstress

Onderwijs extra kwetsbaar voor werkstress

Drie op de vijf Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar spanning op het werk ervaren, ongeveer een vijfde is daardoor ziek geworden of uitgevallen. Extra kwetsbaar zijn beroepen die draaien om het werken met mensen, zoals onderwijs en zorg. Een te hoge werkdruk is de belangrijkste oorzaak van uitval. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Veldkamp, in opdracht van het ministerie van SZW.

Vanaf 2014 voeren het Ministerie van SZW en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk een campagne over het thema Psychosociale Arbeidsbelasting (werkstress door onder andere werkdruk, agressie en geweld, intimidatie, pesten). De campagne heeft als doel om mensen meer bewust te maken van werkstress, het taboe op werkstress te doorbreken en zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer.
 

Drievijfde van de onderzochte 3.000 werknemers in het publieke en private domein bevestigt de afgelopen 12 maanden spanningen op het werk te hebben ervaren. Circa een op de vijf medewerkers is daardoor ziek geworden en uitgevallen. Naast een te hoge werkdruk worden genoemd als oorzaak: zorgen over het behoud van hun baan, cognitief belastend werk en conflicten op het werk. 7 procent van de medewerkers zegt het afgelopen jaar te zijn gepest op het werk en 15 procent geeft aan met agressie of geweld te maken hebben gehad.

Meespelende factoren
Medewerkers van grote bedrijven (> 100 werknemers) zeggen vaker spanningen op het werk te ervaren dan medewerkers van kleine bedrijven. Andere subgroepen die vaker spanningen op het werk ervaren zijn medewerkers die met mensen werken (onderwijs en zorg), medewerkers die zeggen een autoritaire of wantrouwende baas te hebben, hoger opgeleiden, oudere medewerkers (boven de 55 jaar) en medewerkers met een leidinggevende functie.
 
Leidinggevenden
Ongeveer de helft van zowel de leidinggevenden als de medewerkers zegt dat er minder werkstress zou zijn als collega’s meer voor elkaar over zouden hebben. Bovendien geeft circa de helft aan dat de leidinggevende bepalend is voor de stress op een afdeling, terwijl slechts een derde van de leidinggevenden de verantwoordelijkheid bij zichzelf legt. Bijna de helft van de medewerkers die spanningen op het werk hebben ervaren in het afgelopen jaar, heeft dit niet besproken met zijn of haar leidinggevende.

 
 
Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 januari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)