Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijscampagne: scholen, ga aan de slag met informatiebeveiliging en privacy

Onderwijscampagne: scholen, ga aan de slag met informatiebeveiliging en privacy

Oktober is de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy. De campagne van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet roept scholen op snel aan de slag te gaan met dit thema. Een nieuwe Europese verordening stelt aanzienlijk hogere eisen aan het onderwijs. Scholen die zich daarvan niet bewust zijn, overtreden mogelijk de wet. Scholen worden uitgenodigd deel te nemen aan een peiling over informatiebeveiliging en privacy.

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG is op een aantal punten strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe privacyregels geven leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens. Het niet voldoen aan deze nieuwe wet kan scholen hoge boetes opleveren. Daarom is het belangrijk dat scholen snel aan de slag gaan om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de wet.

In het onderwijs wordt steeds meer en slimmere informatie over leerlingen opgeslagen en hergebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers die worden opgeslagen in het leerlingenadministratiesysteem of logingegevens die de leerling moet invoeren bij een digitale toets. Ook de financiering van een school is afhankelijk van de gegevens (over leerlingen) die scholen aan DUO doorgeven.

Peiling
Scholen kunnen deelnemen aan een peiling over informatiebeveiliging en privacy. Met deze peiling willen de onderwijsraden en Kennisnet inzicht krijgen in de mate waarin onderwijsprofessionals bekend zijn met en goed geïnformeerd zijn over informatiebeveiliging, het privacybeleid en de privacyregels binnen hun onderwijsorganisatie.
 
Vragen
Scholen en ouders die vragen hebben over informatiebeveiliging en privacy kunnen mailen naar: ibp@kennisnet.nl
 
De Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy sluit aan bij de landelijke campagne Alert Online en de Europese maand van de cybersecurity. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 oktober 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)