Home » Artikelen » Onderwijsatlas geeft beeld van (regionale) arbeidsmarktontwikkelingen

Onderwijsatlas geeft beeld van (regionale) arbeidsmarktontwikkelingen

Schoolbesturen en schoolleiders ontvangen binnenkort de ‘Onderwijsatlas primair onderwijs’. Geografische kaarten, grafieken en kengetallen geven een samenhangend beeld van recente en toekomstige, vaak regionale, arbeidsmarktontwikkelingen.

Met dit initiatief wil het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen in het tijdig en waar mogelijk samen inspelen op arbeidsmarktvraagstukken. De atlas bevat veel regionale gegevens, zoals over leerlingenkrimp, leeftijdsopbouw en de man/vrouw-verhouding.

Zo brengt de atlas in beeld dat vooral de noordelijke, oostelijke en zuidelijke gemeenten te maken hebben met een sterke leerlingenkrimp. Ook laat de atlas zien dat de gemiddelde leeftijd van leraren 43,5 jaar is. Ander feitje: van de leraren is gemiddeld 14 procent man. De Onderwijsatlas bevat ook gegevens over de tevredenheid van het personeel. Zo’n 83 procent van het personeel geeft aan tevreden te zijn met hun baan. Zij zijn vooral tevreden over de mate van zelfstandigheid, de samenwerking met collega’s en de inhoud van het werk. De minste tevredenheid is er over de beloning, loopbaanmogelijkheden en hoeveelheid werk.

Op de website van het Arbeidsmarktplatform PO staat een interactieve Onderwijsatlas, zodat de atlas gemakkelijk in de school te verspreiden is.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 september 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)