Home » Artikelen » Onderwijs in top 3 sectoren met meest ongewenst gedrag op werk

Onderwijs in top 3 sectoren met meest ongewenst gedrag op werk

Na ‘zorg en welzijn’, ‘openbaar bestuur, veiligheid en juridisch’ staat onderwijs op de derde plek als het gaat om ongewenst gedrag op het werk door externen. Ook bij ‘ongewenste seksuele aandacht en pesten door externen’ staan leraren op de derde plaats. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door CBS en TNO.

Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervoeren in 2017 het vaakst ongewenst gedrag op het werk (52 procent). Zij kregen te maken met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten. Bij ‘openbaar bestuur, veiligheid en juridisch’ zegt 39,5 procent dat één keer of vaker te hebben meegemaakt. In de onderwijssector is het percentage 27,5 procent. Werknemers met een ict-beroep melden met 7 procent dat zij het minst vaak hiermee geconfronteerd worden.
Pesten komt met 25 procent het vaakst voor bij politie en brandweer, gevolgd door beveiligingspersoneel met 20 procent. Docenten van algemene vakken in het middelbaar onderwijs volgen daarna, met 17 procent.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 januari 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)