Home » Artikelen » ​Ondertekening CAO Bestuurders op 3 oktober

​Ondertekening CAO Bestuurders op 3 oktober

De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs (BvPO) zijn een nieuwe cao overeengekomen voor bestuurders in het primair onderwijs. De AVS wijst erop dat er ook nog veel bestuurders zijn die kiezen voor de arbeidsvoorwaarden in de onlangs afgesloten CAO PO.
 
De CAO Bestuurders PO 2014 was al voor de zomervakantie geaccordeerd, maar is op 3 oktober formeel ondertekend. Deze cao is nog niet algemeen verbindend verklaard. De cao-afspraak is gemaakt tussen leden van de VTOI en de BvPO. Er zijn ook nog veel bestuurders die de keuze maken om de CAO PO van toepassing te verklaren op hun arbeidsvoorwaarden.
 
In de nieuwe cao is afgesproken dat het salaris van bestuurders met ingang van 1 september 2014 wordt verhoogd met 1,2 procent overeenkomstig de loonstijging in de CAO PO. Verder zijn in de cao afspraken opgenomen over professionalisering en beoordeling van bestuurders. Andere wijzigingen betreffen de bepalingen met betrekking tot de arbeidsduur en zaken in het kader van de sociale zekerheid (pensioen, ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid).
 
De nieuwe cao is sinds 1 september van kracht en heeft een looptijd van een jaar (tot 1 september 2015).
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)