Home » Artikelen » Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020 voor 18 april aanvragen

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020 voor 18 april aanvragen

Tot 18 april 2019 kunnen scholen zich nog inschrijven voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde school-adviseur van de GGD. Ook is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor preventielessen over seksualiteit.

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen. Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van  3.000 euro per school. Dit bedrag kan de school inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator, voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van 3000 euro krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

De ministeries van VWS, OCW en LNV maken het Ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma Gezonde School, bestaande uit; GGD GHOR Nederland, po-Raad, vo-Raad, mbo-Raad en RIVM afdeling Gezond leven.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 april 2019

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)