Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ondersteuning functiemix: maatwerkbegeleiding en regiobijeenkomsten

Ondersteuning functiemix: maatwerkbegeleiding en regiobijeenkomsten

Het ministerie van OCW, PO-Raad en de vakorganisaties – waaronder de AVS - werken samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het personeelsbeleid met de functiemix als instrument. Deze kosteloze ondersteuning bestaat uit individuele maatwerkbegeleiding en regionale bijeenkomsten.

In opdracht van bovenstaande partijen ontwikkelden Berenschot en Edunamics een praktijkgerichte ondersteuningsaanpak. Deze bestaat uit individuele maatwerkbegeleiding voor scholen die stappen voorwaarts willen maken met de professionalisering van het personeelsbeleid. Daarnaast
worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd, waar een uitwisseling plaatsvindt tussen vragen en interesses enerzijds en ideeën, succesverhalen, kennis en kunde uit de praktijk anderzijds.
 
Op de leaflet (zie download) staat meer informatie over deze activiteiten in het kader van het project Versterking HR-beleid/functiemix in het primair onderwijs. Inclusief de data en locaties van de regionale bijeenkomsten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 september 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)