Home » Artikelen » Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt

Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt

Vanaf 1 januari 2016 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is dan op dat punt geen verschil meer tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat schrijven minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) moeten beter op elkaar worden afgestemd. Hierover zijn in het regeerakkoord afspraken gemaakt. Zo wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang gebracht, moet de pedagogische kwaliteit van de opvang omhoog door een betere mix van hbo- en mbo-medewerkers en komt er meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Ook krijgen werkende ouders vanaf 1 januari 2016 niet alleen kinderopvangtoeslag als zij hun kind naar de kinderopvang brengen, maar ook als zij gebruik maken van een peuterspeelzaal.

Te ingewikkeld
Minister Asscher en staatssecretaris Dekker stellen dat het voor ouders gemakkelijker en duidelijker wordt als er geen verschillen meer zijn tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. "Kinderopvang en peuterspeelzaal moeten straks aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, vallen onder hetzelfde toezicht en worden op dezelfde manier gefinancierd. Dat zorgt voor duidelijkheid en voor een betere aansluiting op de basisschool", aldus Dekker. Brancheorganisatie MOgroep vreest juist dat het door Asscher voorgestelde toeslagensysteem te ingewikkeld is voor veel ouders en dat de focus te veel ligt op tweeverdieners. Volgens de brancheorganisatie komen ongeveer 50.000 peuters van éénkostwinnergezinnen niet in aanmerking voor vve en kunnen zij geen gebruik maken van toeslagen. Gemeenten houden geld voor voorschoolse voorzieningen voor niet-werkende ouders. Zij kunnen, afhankelijk van de behoefte van het kind en de lokale afwegingen, een aanbod aan ouders doen.

Het kabinet gaat met de brancheorganisaties, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK) en de VNG afspraken maken over de uitwerking van het landelijke kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen.

De Kamerbrief ‘Een betere basis voor peuters’ is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/vve.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)