Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderhandelingen CAO PO 2014 voortgezet

Onderhandelingen CAO PO 2014 voortgezet

De AVS, de andere bonden en de PO-Raad zijn opnieuw met elkaar in overleg over de nieuwe CAO PO na een schorsing.

Op 31 maart aanstaande gaan de partijen weer om de tafel zitten om de formele onderhandelingen voort te zetten.
De bespreking van een aantal dossiers leidde ertoe dat de onderhandelingen moeizaam verliepen. Om elkaar de ruimte te geven tot bezinning werd begin maart besloten om een ‘adempauze’ in te lassen.

Alle partijen gaan ervoor om op korte termijn met een nieuwe CAO PO te komen.

Gepubliceerd op: 21 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)