Home » Artikelen » Onderhandelingen over nieuwe CAO PO verlopen constructief maar vragen meer tijd

Onderhandelingen over nieuwe CAO PO verlopen constructief maar vragen meer tijd

Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt die cao na 1 maart door. De onderhandelingen over de nieuwe CAO PO verlopen constructief, maar de gesprekken vragen meer tijd. Op dit moment wordt met schoolleiders bijvoorbeeld gesproken over nieuwe functieomschrijvingen.

De sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de AVS, sloten op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord af voor de huidige cao. De partijen hebben de verantwoordelijkheid genomen om de toen beschikbare gelden direct in te zetten voor de sector. Duidelijk was dat er meer nodig is om de salarissen van het primair en voortgezet onderwijs gelijk te trekken. De sociale partners hebben dat signaal aan de politiek afgegeven en een cao afgesloten met een relatief korte looptijd, tot 1 maart 2019.
Tot nu toe heeft het kabinet (nog) geen extra geld beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs. Desondanks dat zijn de PO-Raad en de vakbonden (AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV en FvOv) op 5 december 2018 toch begonnen met onderhandelingen voor een nieuw akkoord (zie link onderaan).
Tegelijkertijd blijven alle partijen aandacht vragen bij de politiek voor de noodzakelijke extra investeringen in het primair onderwijs (zie download onderaan).

Positie en beloning leidinggevenden
Daarnaast doen de partijen onderzoek naar de positie en beloning van leidinggevende functies. Op dit moment lopen de gesprekken met schoolleiders over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van strategie, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.
Een ander bespreekpunt aan de cao-tafel is het onderzoek naar de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteunend personeel. De afgelopen periode zijn er intensieve gesprekken geweest met onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers en andere ondersteuners. Tijdens deze gesprekken is gekeken naar hun werk en hoe dat is veranderd.
Deze onderzoeken vragen veel tijd. Daarna moeten de vakbonden en PO-Raad bespreken wat de resultaten betekenen voor de cao en welke afspraken daarbij gemaakt kunnen worden, wetende dat er nog geen extra middelen beschikbaar zijn gekomen vanuit het kabinet.

De partijen komen zo snel mogelijk met meer informatie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 februari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)