Home » Artikelen » Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling

Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling

Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers aan de ABP-middelloonregeling.
 
De nieuwe pensioenregeling heeft alleen effect op het nog op te bouwen pensioen vanaf 1 januari 2015. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor gepensioneerden.
De nieuwe regels die op 1 januari in werking treden, in vakjargon aangeduid als Witteveen 2, leiden tot een (opgelegde) versobering van de pensioenopbouw. Lees: tot een uiteindelijk lager pensioen.

Toelichting op 5 november
Over de aanpassing van de ABP-regeling waarover de sociale partners - waaronder de AVS - op 10 oktober overeenstemming bereikten, zullen zij in de Pensioenkamer van 13 november moeten aangeven of dit resultaat door hun achterban gedragen wordt. Om geïnteresseerde leden van de aangesloten organisaties (zoals de AVS) de mogelijkheid te bieden een toelichting op het resultaat te krijgen, vindt op 5 november aanstaande om 13.30 uur een bijeenkomst plaats in het verenigingsgebouw van de VBM (Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag). Aanmelden kan via Ton van Elst, t.vanelst@ambtenarencentrum.nl. Meer informatie: www.ambtenarencentrum.nl

Zie de downloads in de rechterkolom voor het onderhandelingsresultaat en een verklarend artikel over de inhoud ervan.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)