Home » Artikelen » Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling

Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling

Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers aan de ABP-middelloonregeling.
 
De nieuwe pensioenregeling heeft alleen effect op het nog op te bouwen pensioen vanaf 1 januari 2015. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor gepensioneerden.
De nieuwe regels die op 1 januari in werking treden, in vakjargon aangeduid als Witteveen 2, leiden tot een (opgelegde) versobering van de pensioenopbouw. Lees: tot een uiteindelijk lager pensioen.

Toelichting op 5 november
Over de aanpassing van de ABP-regeling waarover de sociale partners - waaronder de AVS - op 10 oktober overeenstemming bereikten, zullen zij in de Pensioenkamer van 13 november moeten aangeven of dit resultaat door hun achterban gedragen wordt. Om geïnteresseerde leden van de aangesloten organisaties (zoals de AVS) de mogelijkheid te bieden een toelichting op het resultaat te krijgen, vindt op 5 november aanstaande om 13.30 uur een bijeenkomst plaats in het verenigingsgebouw van de VBM (Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag). Aanmelden kan via Ton van Elst, t.vanelst@ambtenarencentrum.nl. Meer informatie: www.ambtenarencentrum.nl

Zie de downloads in de rechterkolom voor het onderhandelingsresultaat en een verklarend artikel over de inhoud ervan.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders