Home » Artikelen » OCW richt accountteam leerlingendaling op

OCW richt accountteam leerlingendaling op

 
Het aantal leerlingen in Nederland daalt, waardoor scholen en afdelingen kleiner worden. Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zoeken naar oplossingen in verband met de druk op de onderwijskwaliteit en financiën. Het ministerie van OCW heeft een accountteam opgericht om schoolbesturen en schoolleiders hierbij te helpen.

Het ondersteuningsaanbod bestaat onder andere uit een telefonische helpdesk en een accountteam van medewerkers die in een bepaald regio actief zijn. Schoolbesturen en –leiders kunnen hier met vragen terecht over de wet- en regelgeving of wijzen op wet- en regelgeving die goede oplossingen in de weg staat. Zo krijgt OCW signalen direct uit de praktijk en kunnen zo mogelijk regels aangepast worden. Doordat de accountmanagers in het hele land praten met bestuurders, schoolleiders, gemeenten en andere betrokkenen, kunnen zij de kennis over hoe anderen omgaan met dalende leerlingenaantallen in het land verspreiden.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 januari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)