Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » OCW presenteert actieplan en alliantie voor gelijke kansen

OCW presenteert actieplan en alliantie voor gelijke kansen

Soepeler overgangen tussen schoolsoorten, leren van elkaars ervaringen, bewustwording bij alle betrokkenen, ruimte om te experimenteren en een investering van 87 miljoen euro de komende drie jaar. Daarmee gaan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, samen met betrokkenen binnen en buiten het onderwijs, bevorderen dat kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Hun actieplan en het initiatief voor een Gelijke Kansen Alliantie, beschrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Bussemaker en Dekker hebben de maatregelen bekendgemaakt tijdens de lancering van de Gelijke Kansen Alliantie, die de AVS ook van harte ondersteunt, op 31 oktober. Dit is een samenwerkingsverband waarin leraren, ouders, scholen, werkgevers en maatschappelijke organisaties zich de komende jaren verenigen om ervoor te zorgen dat elk kind gelijke kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zijn dromen waar te maken.
 
Uit verschillende onderzoeken (Onderwijsverslag van Onderwijsinspectie, WRR/SCP-rapport ‘Gescheiden werelden?’, OESO-rapport 2016) de afgelopen tijd is gebleken dat kinderen met dezelfde talenten in het onderwijs niet altijd gelijke kansen krijgen. Hun kansen worden mede bepaald door het opleidingsniveau van de ouders of de steun die de ouders kunnen bieden. In plaats van kleiner worden de verschillen soms groter als de kinderen naar school gaan.
 
 “We vinden het onacceptabel als talenten van kinderen onopgemerkt blijven en daardoor het potentieel van onze jongeren niet ten volle wordt benut”, aldus de OCW-bewindslieden. Dat is niet alleen in het belang van kinderen en jongeren en hun eigen toekomst, maar ook essentieel voor de toekomst van Nederland. “Het bieden van kansen aan kinderen en jongeren is een kernopdracht van het onderwijs.”

WP_20161031_10_51_05_Pro.jpg
 
Overgang tussen schoolsoorten
Belangrijk knelpunt zijn de overgangen tussen schoolsoorten. Kinderen van lager opgeleide ouders lopen hier een verhoogd risico op een keuze die geen recht doet aan hun kwaliteiten, omdat hun ouders zelf weinig of geen ervaring hebben in het (Nederlandse) onderwijs en de mogelijkheden onvoldoende kennen.
Daarom investeren Bussemaker en Dekker fors in soepeler overgangen tussen schoolsoorten. Zo komt er vanaf 2017 een bedrag oplopend tot  14,5 miljoen euro structureel bij voor schakelklassen. In de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs gaat het om kinderen die van huis uit onvoldoende begeleiding krijgen, of een taal- of leerachterstand hebben.
 
Begeleiding
Goede begeleiding voor kinderen met laagopgeleide ouders die van huis uit niet de steun krijgen die andere kinderen wel krijgen, is cruciaal. Daarom krijgen twintig scholen in grote steden ruimte om te experimenteren met leraren die worden vrijgeroosterd om in die tijd achterstandsleerlingen te begeleiden of collega’s te coachen. Hiervoor komt in 2017 en 2018 3 miljoen euro vrij.
 
Om ouders beter toe te rusten voor de begeleiding van hun schoolgaande kind is er 2 miljoen euro per jaar extra voor het programma Tel mee met Taal (2017-2018). Hiermee krijgen circa 10.000 ouders met een lage taalvaardigheid taaltraining, coaching en ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen.
 
Voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven waarbij hbo- en wo-studenten gekoppeld worden aan scholieren in het vo en het mbo wordt vanaf 2017  1 miljoen euro structureel uitgetrokken. Deze rolmodellen of coaches kunnen drempels wegnemen bij jongeren die van huis uit niet gewend zijn om verder te studeren.

WP_20161031_11_07_32_Pro.jpg

Totale investering 
In totaal trekken Bussemaker en Dekker in 2017 25 miljoen euro uit voor het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, in 2018 is dat 32 miljoen euro, in 2019 30 miljoen en vanaf 2020 is het structureel 26 miljoen euro per jaar.
 
Gelijke Kansen Alliantie
Deze investeringen en concrete maatregelen alleen zijn niet voldoende, weten ook de bewindslieden. Voor een duurzame aanpak is meer nodig. Daarom nodigt OCW ouders, docenten, schoolbestuurders, samenwerkingsverbanden, sectorraden, werkgevers, onderzoekers en maatschappelijke instellingen uit om zich te verenigen in de Gelijke Kansen Alliantie. Via het platform gelijke-kansen.nl kunnen zij goede ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren. Deelnemers aan de alliantie worden de komende jaren ondersteund met onderzoek en ruimte om te experimenteren.
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 oktober 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)