Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs

OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs

‘Het is belangrijk dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek, dat ze zich gesteund weten door de schoolleiding en weten waar ze ondersteuning kunnen vinden.” Dat schrijft minister Bussemaker in een beleidsreactie op de ‘Verkenning Dialoog als burgerschapsinstrument’.

“Burgerschapsvorming behoort tot de vaste opdracht van het onderwijs. Het onderwijs bereidt jonge mensen voor op wat het betekent om te leven in een open, vrije en betrokken samenleving. Daarbij zijn de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat leidend. Het advies van het Platform Onderwijs2032 om burgerschap een prominentere positie in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs te geven, onderstreept het belang van deze opdracht”, aldus Bussemaker.

Om schoolleiders en docenten hierbij te ondersteunen is er via de SLO een ondersteuningsaanbod beschikbaar voor scholen om hun burgerschapsvisie vorm te geven en structureel uit te werken in het onderwijsaanbod. De methodiek ‘Dialoog als burgerschapsinstrument’ bevat oefeningen die binnen de lerarenopleiding inzetbaar zijn en casuïstiek, zodat studenten kunnen oefenen met deze vaardigheid. Bussemaker benadrukt dat de lerarenopleidingen een taak hebben bij het voorbereiden van hun studenten op het geven van goed burgerschapsonderwijs en het voeren van moeilijke gesprekken in deze context.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 juni 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders