Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » NT2-onderwijs: een vak apart
Zo kan het ook! Good practice

NT2-onderwijs: een vak apart

Auteur: Vanja de Groot

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De Taalschool van obs De Driepas in Echt slaagt erin de groeiende en zeer gevarieerde populatie asielzoekersleerlingen en nieuwkomers kwalitatief hoogwaardig (taal)onderwijs te bieden. Met onder andere zelf ontwikkeld lesmateriaal op het gebied van woordenschat en klankonderwijs.

Syrië, Irak, Israël, Eritrea. Het gros van de kinderen op Taalschool De Driepas komt rechtstreeks uit gebieden waar onrust heerst. Maar er zitten ook kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa. “Je weet nooit precies wanneer ze komen, met hoeveel en hoe lang ze blijven”, vertelt Ton Schepers, directeur van De Driepas. “Toch toets je eerst op welk didactisch niveau een leerling kan instromen en stel je voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief op.” In combinatie met de trauma’s van veel kinderen, de sterk wisselende groepsdynamiek – veranderende toekomstperspectieven, nieuwe vriendjes maken, afscheid nemen – en last but not least de verschillende taalachtergronden, legt dit behoorlijk wat druk op de kwaliteiten van het team. “Het vergt flexibiliteit, kundigheid en gedrevenheid. Een heel mooie uitdaging”, zegt ib’er Lily Vinken van de Taalschool. “We moeten continu scherp zijn: welke populatie hebben we en wat betekent dat voor onze werkwijze?” De leraren van de Taalschool ontwikkelen hun expertise via in- en externe scholing, en doen veel aan intervisie. “We stoppen er met z’n allen veel – vrije – tijd in. Die drive is nodig om onderwijs te geven aan deze kwetsbare doelgroep. Evenals samenwerkingsdrang.” Directeur Schepers: “Het zijn professionals met het hart op de juiste plaats. Ze zijn nieuwsgierig en halen veel kennis binnen.” Een mooi voorbeeld is het overzicht waarbij per herkomstregio specifieke aspecten van het klankonderwijs in beeld zijn gebracht. Een goede organisatiestructuur en gekwalificeerde NT2-leraren (Nederlands als tweede taal, red.) die ook ervaring hebben met traumaherkenning zijn vereisten,” aldus Vinken. “NT2-leerders hebben ‘gestuurd’ onderwijs nodig, waarbij woordenschatontwikkeling een grote plaats inneemt. Hiervoor hebben we een eigen concept ontwikkeld op basis van een bestaande methode. Binnen de school is alles – van kast tot computer – ‘gelabeld’, 1.001 Nederlandse woorden zijn in beeld gebracht. Alles wordt in een context aangeboden en ontdekt.” Ook zijn er klankklappers, praatknoppen, opnameapparatuur en spiegels waarmee de kinderen bijvoorbeeld hun mondmotoriek kunnen oefenen. “Je moet alle zintuigen aanspreken.” De Taalschool werkt verder met een duidelijk herkenbaar en gestructureerd ‘bordmanagement’, dat overal zichtbaar is. Deze visuele ondersteuning laat zien wanneer de leerlingen zelfstandig of samen in de klas werken en welke materialen ze daarvoor nodig hebben. De leerlingen worden nauwlettend gevolgd, ook buiten de Taalschool. Onlangs is een pilot gestart waarbij oud-leerlingen op hun vervolgschool nog ondersteuning krijgen van ib’er Vinken op enkele specifieke NT2-aspecten. Ook de betreffende leraren op de vervolgschool krijgen begeleiding van haar. “Want als ze daar eenmaal zitten en een beetje gewend zijn aan Nederland(s), zijn ze er nog niet. Er is een geduchte inhaalslag te maken in een tweede taal. Onderhoud is noodzakelijk. We blijven betrokken om te voorkomen dat ze afhaken.” Schepers en Vinken zien graag dat de kinderen op een plek terecht komen waar ze thuis horen. Schepers: “Met extra ondersteuning hoeft een kind vaak niet naar het speciaal onderwijs. Er is nog te weinig kennis over NT2-leren op scholen.” De aanpak van de Taalschool leidde begin dit schooljaar tot een compliment van de onderwijsinspectie. ”We zijn trots op wat we neergezet hebben, en op het plezier waarmee de kinderen naar school komen. We krijgen telefoontjes uit het hele land met vragen om advies en hulp.” Schepers pleit ervoor dat bestuurders en bewindslieden NT2-onderwijs als een vak apart gaan zien. “Die erkenning zou mooi zijn, met de bijbehorende middelen. Want 25 van deze kinderen in een groep is echt te veel om goed te kunnen differentiëren.” Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd de bekostiging voor asielzoekerskinderen op korte termijn te verbeteren.

Meer weten?
www.driepas.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gepubliceerd op: 9 januari 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)