Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » NOT-opbrengst aantrekkelijker maken beroep

NOT-opbrengst aantrekkelijker maken beroep

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) van eind januari 2019 zijn vanuit de cao-tafel onder leiding van Sofie van den Enk en Joep Stassen bijeenkomsten georganiseerd voor professionals uit het primair onderwijs met de vraag: Hoe maken we jouw beroep nog aantrekkelijker voor jou en je (toekomstige) collega’s?

Uitgangspunt voor deze sessies was om ideeën voor de cao-partijen in het primair onderwijs te verzamelen en aan te dragen voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De opbrengst, in de vorm van onderwerpen en ideeën, zijn inmiddels samengevat in het document 'Je bouwt met elkaar de volgende samenleving. Aantrekkelijk beroep, aantrekkelijke sector-sessies tijdens NOT 2019'. Dit document is hieronder te downloaden.
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 maart 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)