Home » Artikelen » Noordelijke provincies maken werk van gezonde schoolgebouwen

Noordelijke provincies maken werk van gezonde schoolgebouwen

Nieuw expertisecentrum
De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben aangekondigd een expertisecentrum voor scholen te willen oprichten dat kennisuitwisseling over en samenwerking voor duurzame schoolgebouwen bevordert. Scholen die energiezuinig zijn en een gezond binnenklimaat hebben. De noordelijke bestuurders vinden het hoog tijd om serieus werk te maken van een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten.

Het centrum wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met de regionale GGD´s, de gemeenten, de betrokken schoolbesturen en de diverse kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties en zal gaan fungeren als kennisportaal op het raakvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk. Zowel voor ontwerpers, opdrachtgevers als gebruikers zal het centrum voorlichting verzorgen en optreden als onafhankelijke sparringpartner. In de drie noordelijke provincies bevinden zich zo´n 800 basisscholen die de komende jaren onder de loep worden genomen. Zij ontvangen een op maat gesneden advies van het expertisecentrum over hoe het leer- en werkklimaat verbeterd kan worden. De kosten hiervan moeten de scholen zelf betalen, volgens de Leeuwarder Courant. Voor de nieuwbouw van scholen wordt samen met de gemeente Emmen en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur een unieke aanbestedingsproef gestart; een fundamenteel andere manier van aanbesteding, naar model van de Vlaams Bouwmeester. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 januari 2010 een database beschikbaar is, gekoppeld aan een Geografisch Informatiesysteem, waarin de schoolgebouwen blijvend worden gevolgd. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe technieken in de praktijk geëvalueerd worden. In de afgelopen jaren heeft intensief onderzoek naar schoolgebouwen uitgewezen dat de meeste scholen energie verslinden en dat bij ruim 80 procent de verblijfskwaliteit onder de maat blijft. Dit kan gevolgen hebben voor de leerprestaties en het ziekteverzuim.

Gepubliceerd op: 25 juni 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)