Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig voor funderend onderwijs’
Gezamenlijke oproep sociale partners aan minister Slob

‘Noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig voor funderend onderwijs’

De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,5 miljoen euro voor begrotingsjaar 2020. Het nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge werkdruk vormen een acute bedreiging voor het bieden van het beste onderwijs.
 
Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het funderend onderwijs staan voor een aantal urgente vraagstukken. In een gezamenlijke brief op 5 juli aan minister Slob onderstrepen ze dat het dringend noodzakelijk is om op korte termijn te investeren in het primair en voortgezet onderwijs. Ze onderbouwen daarin de urgentie van de noodinvestering en zetten uiteen welke bedragen voor welk doeleind in welke sector nodig zijn.
In het primair onderwijs vragen werkdrukvermindering en beloning een extra investering van 241,5 miljoen euro voor de begroting van 2020.
In het voortgezet onderwijs komen drie vraagstukken bijeen - werkdrukaanpak, onderwijskwaliteitsverbetering en kansengelijkheid in achterstandsgebieden - die elkaar in problematiek versterken en het bieden van het beste onderwijs in de weg staan. De aanpak daarvan vraagt om een noodpakket van 182 miljoen euro voor het jaar 2020.
 
De brief van de sociale partners is hieronder te downloaden.
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 juli 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)