Home » Artikelen » Nog geen overleg over onderwijs-CAO

Nog geen overleg over onderwijs-CAO

De AVS heeft samen met de onderwijsvakorganisaties aangedrongen op overleg over de onderwijs-CAO voor het jaar 2005. Uit een verkenning van het ministerie van SZW van 1 juni 2005 blijkt dat in de in 2004 gesloten CAO een contractuele loonmutatie van gemiddeld 1,07% is vastgelegd. Ook de ontwikkelingen in de CAO´s voor 2005 laten gemiddeld een stijging zien. Het onderwijs steekt hier schril bij af. Voor 2004 was sprake van een nullijn. Zoals het er nu naar uitziet zal op basis van het huidige budget in 2005 zelfs sprake zijn van minder dan de nullijn. Het spreekt voor zich dat de AVS daarmee geen genoegen neemt.

Wij hebben het ministerie voorgehouden dat de onrust in het onderwijsveld groot is. Dit komt ook door voorstellen voor een ingrijpende wijziging van regelingen op het terrein van de sociale zekerheid, een nieuwe ziektekostenregeling, etcetera. (Wij gebruiken de zomervakantie om een overzicht te maken van de voorstellen rond wijzigingen in de sociale zekerheid en de ontwikkelingen op dit terrein. Dit overzicht wordt op deze site geplaatst.)
Onderwijs heeft concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig. Komen die er niet, dan staat het imago van het beroep en daarmee de wervingspositie op het spel. De AVS heeft ook gewezen op het feit dat directievacatures moeilijk zijn te vervullen en op de toenemende noodzaak van professionalisering. Vorig jaar werd geregeld dat er middelen beschikbaar kwamen om de overstap van een Da-functie naar een Db-functie mogelijk te maken. Wij beschouwen dit als een druppel op een gloeiende plaat, als het om directiesalarissen gaat. We zetten in op een stevige tweede stap. Een goed functiebouwwerk, met een bijbehorende bekostiging is daarbij onontbeerlijk.

In een reactie op deze stellingname toonde OCW begrip en herkende de signalen. Daarmee is niet gezegd dat er direct sprake is van extra budget voor de arbeidsvoorwaarden 2005. OCW erkent de behoefte van de vakorganisaties om het overleg op korte termijn te starten. Omdat dit overleg een zorgvuldige voorbereiding vergt, is afgesproken eind augustus om de tafel te gaan. De organisaties hebben alvast als boodschap meegegeven dat het arbeidsvoorwaardenoverleg 2005 een gemeenschappelijke wederzijdse inspanning vraagt.

Gepubliceerd op: 4 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)