Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuw zwemprotocol opgesteld

Nieuw zwemprotocol opgesteld

Naar aanleiding van het verdrinken van een leerling tijdens een schoolzwemles in Rhenen is de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan de slag gegaan om meer duidelijkheid te scheppen over de veiligheid en de aansprakelijkheid van het schoolzwemmen.

Genoemde vereniging heeft een nieuw protocol opgesteld en aan alle betrokken scholen en zwembaden voorgelegd. Het ligt in de bedoeling om het nieuwe protocol met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 door te voeren. Het nieuwe protocol biedt mogelijkheden tot maatwerk.

Bij het opstellen van het nieuwe protocol is rekening gehouden met de uitspraak van de rechter, ondanks het feit dat de gerechtelijke procedure nog niet is afgerond. Drie van de zwembadleraren zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter.
De betrokken leerkrachten zijn door de rechter vrijgesproken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)