Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuw onderwijsresultatenmodel

Nieuw onderwijsresultatenmodel

De Onderwijsinspectie wil toe naar een nieuw model om onderwijsresultaten in het primair onderwijs te beoordelen. Geïnteresseerden kunnen meedenken.

De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. De Inspectie zoekt naar een model dat de eigen verantwoording van scholen en besturen over hun resultaten versterkt en verbreedt, recht doet aan passend onderwijs op scholen en door alle belanghebbenden als rechtvaardig wordt beoordeeld. De Inspectie nodigt betrokkenen uit het onderwijsveld, zoals schoolleiders, bestuurders, leraren, intern begeleiders en ouders uit om mee te denken over een nieuw model. Het streven is om het nieuwe onderwijsresultatenmodel in 2019 officieel te gaan gebruiken.

Gepubliceerd op: 8 maart 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)