Home » Artikelen » Nieuw expertisecentrum voor advies arbeidsmarktvraagstukken in oprichting

Nieuw expertisecentrum voor advies arbeidsmarktvraagstukken in oprichting

Binnenkort start een nieuw expertisecentrum van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds voor schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio willen aanpakken.

Het expertisecentrum helpt ook schoolbesturen regionale samenwerking op te zetten als antwoord op een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio, zoals vraag naar vervangers, lerarentekort of behoefte aan gespecialiseerd personeel. Er komt ook een website, waar schoolbestuurders en HR-adviseurs allerlei instrumenten vinden die hen helpen om regionale samenwerking op te zetten.

Het initiatief is geïnspireerd door het Sectorplan PO, dat met financiering door het ministerie van SZW en de sociale partners de oprichting van tien regionale samenwerkingsverbanden ondersteunde en begeleidde. De kennis en kunde die tijdens het sectorplan PO over regionale samenwerking is ontwikkeld, vormt de basis voor de adviesfunctie van het nieuwe expertisecentrum.

Contact
Schoolbesturen die met andere schoolbesturen in hun regio samenwerking willen opzetten en interesse hebben in een adviestraject, kunnen contact opnemen met CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein, Joyce van Solinge: j.vansolinge@caop.nl of (070) 376 57 32.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 april 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)