Home » Artikelen » Nieuwe wettelijke kaders voor onderwijstijd VO

Nieuwe wettelijke kaders voor onderwijstijd VO

In zijn brief van 15 juli 2013 informeert de staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, over de manier waarop hij de inspectie van het onderwijs inzet bij het reguliere onderwijstoezicht aangaande onderwijstijd VO.
In 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke voorschriften van de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel onderwijstijd VO is toegezegd dat het onderwerp vanaf schooljaar 2012/2013 zal opgenomen worden in het reguliere inspectietoezicht. Er worden derhalve geen specifieke steekproefonderzoeken naar onderwijstijdnaleving uitgevoerd.
Uit het rapport “Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (inspectieonderzoek schooljaar 2011/2012 blijkt:

  • Op 67% van de steekproefscholen is in alle onderzochte leerjaren voldoende onderwijstijd gerealiseerd
  • scholen gemiddeld per leerjaar zo’n 40 klokuur meer onderwijstijd heeft gerealiseerd dan de norm
  • De registratie en verantwoording door de scholen van de gerealiseerde onderwijstijd nog beter kan
  • De ‘horizontale dialoog’ (gesprek tussen ouders, school en docenten over onderwijstijd nog maar door een beperkt aantal scholen daadwerkelijk wordt gevoerd.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat de inspectie over tot handhaving.
Met ingang van schooljaar 2013/2014 zijn de nieuwe wettelijke kaders voor de onderwijstijd in het VO van kracht.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders