Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe wet openbaarheid van bestuur op komst

Nieuwe wet openbaarheid van bestuur op komst

Auteur: Ron Bruijn

GroenLinks Kamerlid Peters heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om informatie van (overheids)organen makkelijker toegankelijk te maken: de nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Ook alle schoolbesturen, Regionale Verwijzingscommissies (RVS’s) en REC’s vallen onder deze wet.

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat informatie voor de burger (denk in het geval van scholen aan handelingsplannen e.d.) een recht is en geen gunst. Daaruit volgt dat de organen die onder de wet vallen hun informatie zoveel mogelijk actief openbaren. Een tweede punt van aandacht is dat de burger in tegenstelling tot de oude wet geen belang meer hoeft te hebben bij de aanvraag.

Gratis
Als een burger een verzoek tot hergebruik indient bij een bedoeld orgaan, wordt de informatie in principe gratis ter beschikking gesteld, zo nodig tegen kostprijs en op een manier die voor de burger begrijpelijk is en geschikt voor hergebruik. Dat betekent zo mogelijk digitaal dan wel in kopie.

Niet aan een informatieverzoek voldoen wordt onder deze wet als een misdrijf gekwalificeerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 september 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)