Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe voorbeeldfuncties leerkrachten po

Nieuwe voorbeeldfuncties leerkrachten po

Voor de functiemix in het primair onderwijs zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor de leerkracht basisonderwijs LA, de leerkracht basisonderwijs LB, de leerkracht speciaal (basis)onderwijs LB en de leerkracht speciaal (basis)onderwijs LC. Binnenkort vindt u in het dossier CAO-PO de vier beschrijvingen van deze functies (leerkracht LA, LB, LC en LD) ten behoeve van de functiemix. Deze zijn dan tevens opvraagbaar bij de gecertificeerde functiewaardeerders van de AVS, Jannita Witten (j.witten@avs.nl) en Jos Kooij (j.kooij@avs.nl), tel. 030-2361010.

Gepubliceerd op: 5 februari 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)