Home » Artikelen » Nieuwe subsidieronde duurzame inzetbaarheid werknemers

Nieuwe subsidieronde duurzame inzetbaarheid werknemers

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een tweede subsidieronde in per 19 oktober 2015. Vanaf dan kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid.

Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro. De andere helft is voor eigen rekening. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
De aanvraagperiode loopt van 19 oktober, 9 uur tot 13 november, 17 uur en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in deze periode  22 miljoen euro beschikbaar van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanuit dat fonds was vorig jaar ook een bedrag van 22 miljoen euro beschikbaar.

Voorbeeldprojecten van eerdere tranches zijn te vinden op de website van het agentschap SZW.

Aanvraagcriteria
Werkgevers met minimaal twee werknemers kunnen voor de subsidie in aanmerking komen. Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid komen voor subsidie in aanmerking. Uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van het agentschap SZW.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 oktober 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders