Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe subsidieregeling voor aanbieders praktijkbegeleiding

Nieuwe subsidieregeling voor aanbieders praktijkbegeleiding

Werkgevers die leerlingen in het vmbo goede praktijkbegeleiding bieden, kunnen aanspraak maken op de nieuwe subsidieregeling Praktijkleren. Dat is vastgelegd in de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidieregeling treedt per 1 januari 2014 in werking en vervangt de WVA (Wet Vermindering Afdracht).
 
Met de subsidieregeling Praktijkleren wil het kabinet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling in de praktijk. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers voor de begeleiding of kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van intermediaire partijen om te beschikken over de deelnemer of student.
Bekostigde onderwijsinstellingen ontvangen voor hun aandeel in de opleiding bekostiging en nu wordt via deze regeling ook de werkgever voor diens inspanningen gecompenseerd. De werkgever maakt zelf de afweging aan welke type werknemers zij behoefte heeft en aan wie zij een leerwerkplaats beschikbaar stelt.
 
Consequenties
De regeling treedt per 1 januari 2014 in werking. De subsidie wordt per studiejaar verstrekt. Het eerste studiejaar loopt daardoor bij de eerste aanvraagronde van 1 januari tot en met 31 juli 2014 voor de mbo- en vmbo-sector. Ter stimulering van het gebruik van de regeling wordt in dit eerste jaar zoveel mogelijk van het beschikbare bedrag aan subsidie verstrekt. Daarom is geregeld dat ook in dit eerste jaar tot ten hoogste 2.700 euro per plek aan subsidie kan worden ontvangen. Feitelijk kan een werkgever daardoor in het eerste jaar in een kortere periode evenveel subsidie ontvangen als in de jaren daarna voor een volledig studiejaar.
Omdat de werkgever tot 1 januari 2014 afdrachtvermindering onderwijs kan claimen op grond van de WVA, kan de werkgever voor het studiejaar 2013/2014 meer middelen ontvangen dan onder de huidige AV-onderwijs. Dit laatste is wel afhankelijk van het totaal aan gerealiseerde leerwerkplaatsen waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 
Het ministerie van OCW zal vanaf de start de nieuwe subsidieregeling monitoren op doelmatigheid en effectiviteit. Minister Bussemaker verwacht de eerste bevindingen voor de zomer te kunnen rapporteren aan de Tweede Kamer.

De Regeling Praktijkleren is te downloaden via de AVS-website.
 
 

Gepubliceerd op: 13 november 2013
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten vanaf 26 juli t/m 10 augustus.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)