Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen gepubliceerd

Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen gepubliceerd

Op grond van de wettelijke bepalingen in de Wet op het primair onderwijs dient de minister van OCW vanaf 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van vijf jaar de stichtings- en opheffingsnormen vaststellen. De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een basisschool minimaal nodig heeft om te mogen stichten. De opheffingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs nodig heeft om bekostiging te blijven ontvangen. Vanaf 1 augustus 2013 breekt een nieuw vijfjarig tijdvak aan. Ter uitvoering van deze bepaling zijn de normen voor het tijdvak 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2018 gepubliceerd.
De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2011.
In de publicatie is ook een bijlage 2 gevoegd, waarin de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen zijn opgenomen voor gemeenten, die bij de minister een verzoek hebben ingediend voor splitsing van de gemeente.

De Regeling is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)