Home » Artikelen » Nieuwe Reglement Vervangingsfonds is bekend

Nieuwe Reglement Vervangingsfonds is bekend

Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds - dat ingaat per 1 januari 2016 - is bekend. De premie, zowel vrijwillig als verplicht, wordt per die datum verhoogd van 6 naar 6,68 procent (inclusief bedrijfsgezondheidszorgopslag).

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • invoering van normbekostiging op basis van 5 normklassen;
  • maximering van de vergoeding voor schorsing tot 6 weken;
  • lesbevoegdheid van leraren wordt een voorwaarde voor bekostiging;
  • loslaten van de roostereis;
  • gewijzigde premiegrondslag;
  • indieningstermijn voor declaraties voortaan 3 maanden;
  • wachttijden voor onderwijsondersteunend personeel.

 
Op 29 oktober wordt het nieuwe reglement gepubliceerd in de Staatscourant.

Gepubliceerd op: 27 oktober 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)