Home » Artikelen » Nieuwe regiobijeenkomsten Veilig en gezond werken

Nieuwe regiobijeenkomsten Veilig en gezond werken

Vanuit de Arbocatalogus PO wordt een nieuwe serie regiobijeenkomsten rondom veilig en gezond werken in het primair onderwijs georganiseerd. De regiobijeenkomsten vinden op vier woensdagen plaats: in Roermond (28 oktober), Zwolle (11 november), Amsterdam (18 november) en Rotterdam (25 november).

De regiobijeenkomsten behandelen dit jaar twee actuele thema’s:

  • Omgaan met agressie en ‘lastige’ ouders. Wat staat hierover in de Arbowet en wat kunt u praktisch doen? Daarnaast komen aan de hand van herkenbare situaties (op het schoolplein of de ouderavond) een aantal cases aan bod waar leerkrachten mee te maken kunnen krijgen.
  • Rugklachten en fysieke belasting. Hoe kunnen preventiemedewerkers deze onderwerpen effectief aan de orde stellen en aanpakken?

Deze bijeenkomsten (die vorig jaar gemiddeld met een 8+ werden beoordeeld) zijn bedoeld voor iedereen die hier interesse voor heeft en met name voor (preventie)medewerkers, leidinggevenden en leden van medezeggenschapsraden.
Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en eindigen om 17.00 uur met een borrel. De bijeenkomsten zijn praktisch van aard en interactief. Na afloop ontvangen de deelnemers een praktisch stappenplan.

Via onderstaande links kunt u zich aanmelden voor een van de gratis bijeenkomsten.

Gepubliceerd op: 25 augustus 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)