Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe regels tijdelijke contracten

Nieuwe regels tijdelijke contracten

De regels voor tijdelijke werknemers veranderen. Op 1 januari is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingegaan. Deze wet maakt o.a. het verschil tussen de positie van werknemers met een tijdelijk contract en werknemers met een vast contract kleiner. De positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers)wordt sterker. Ook het vo krijgt te maken met de gevolgen van de wet.
 
Door de wet zijn de kansen dat flexwerkers sneller een vaste baan krijgen een stuk groter geworden. De meeste maatregelen voor flexwerkers gelden al per 1 januari 2015. Op 1 juli 2015 verandert de zogenoemde ketenbepaling. De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. In de Wwz kan alleen nog bij cao van de ketenbepaling worden afgeweken als het om functies of functiegroepen gaat, waarbij het werken met tijdelijke contracten vanwege de aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. In plaats van maximaal drie contracten in twee jaar kan dan worden afgesproken dat er maximaal zes contracten in maximaal vier jaar mogelijk zijn.
De mogelijkheden om in het vo  tijdelijk personeel aan te nemen zijn dat scholen intern flexibiliteit creëren door gebruik te maken van de eigen parttime docenten of die van een andere school. Door gebruik te maken van vervangingspools kunnen zekerheid en flexibiliteit worden gecombineerd. Daarnaast zijn in de Wwz ook specifieke bepalingen opgenomen die meer flexibiliteit mogelijk maken.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 maart 2015

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)