Home » Artikelen » Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap

Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, waar ook de AVS bij betrokken is. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring met medezeggenschap en is een groot voorstander van samenwerking tussen bestuur en MR.
 
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Samenwerken
Ramakers vindt dat bestuur en MR zoveel mogelijk moeten samenwerken. “Het is belangrijk dat bestuurders de MR in een vroeg stadium betrekken bij plannen en daar helder over communiceren, zodat de leden ook daadwerkelijk inbreng kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Begrip voor elkaars standpunten en reacties is daarbij essentieel.” Dat vergt volgens haar van MR-leden een professionele houding die verder reikt dan het eigen lokaal of kind. Ook goede communicatie met ouders, leerlingen en medewerkers en met de bestuurder is essentieel. “Zo creëer je draagvlak voor besluiten.” Ze benadrukt dat MR-leden niet alleen moeten afwachten en reageren op beleidsvoorstellen, maar dat ze zelf ook prioriteiten kunnen stellen. “Stel eigen speerpunten op in het jaarplan en kaart die aan bij de bestuurder.” Ramakers is ervan overtuigd dat het project Versterking medezeggenschap hier een grote rol in kan spelen. “We geven voorlichting en informatie, organiseren activiteiten en bijeenkomsten om de professionalisering van MR-leden te bevorderen en bieden een platform voor vragen en om ervaringen uit te wisselen.”

Ramakers was lid van de medezeggenschapsraad op de mbo-school waar ze werkte als docent en was tevens werkzaam als PR- en OR-consulent voor de AOb. Sinds kort is ze freelance trainer.
 
Vindt u niet wat u zoekt, stel uw vraag dan aan de helpdesk van het project Versterking medezeggenschap via het formulier op de website.
Wilt u samen met een ervaren medezeggenschapstrainer aan de slag met praktische zaken of met elkaar de visie, missie en rol van de (G)MR bespreken? En met uw bestuurder/directeur in gesprek over de wederzijdse ambities? Vraag dan een (gratis) Quickstart training aan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 september 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)