Home » Artikelen » Nieuwe Peil.onderwijs onderzoekt kennis en kunde groep 8

Nieuwe Peil.onderwijs onderzoekt kennis en kunde groep 8

De Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau (PPON) zijn sinds kort vervangen door de nieuwe naam Peil.onderwijs van de Onderwijsinspectie. Voor het schooljaar 2015-2016 vinden peilingen plaats voor de vakken Kunstzinnige Oriëntatie en Natuur & Techniek. Scholen beslissen zelf of ze mee willen doen aan het peilingsonderzoek.

Onder regie van de Onderwijsinspectie brengt Peil.onderwijs in brede zin de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs in kaart. Onder de naam Peil.onderwijs ontwikkelen externe partijen in opdracht van de Onderwijsinspectie het toetsinstrumentarium voor de peilingen en voeren de onderzoeken uit. De uitkomsten vertellen wat kinderen leren op school, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het onderwijsaanbod. De resultaten geven op stelselniveau een beeld van het ‘kennen en kunnen’ in Nederland en factoren die daarop van invloed zijn.

Kunstzinnige Oriëntatie en Natuur & Techniek
Het Kohnstamm Instituut en ITS, verbonden aan Radboud Universiteit, benaderen de scholen om mee te doen aan de peilingsonderzoeken. In het schooljaar 2015/2016 wordt gestart met de vakken Kunstzinnige Oriëntatie en Natuur & Techniek. Cito ontwikkelt de meetinstrumenten voor deze peilingen. Scholen bepalen zelf of ze mee willen doen aan het peilingsonderzoek. Deelnemende scholen krijgen een terugkoppeling van de uitkomsten op school- en leerlingniveau. De Onderwijsinspectie rapporteert over de uitkomsten op stelselniveau, dus niet herleidbaar naar scholen en leerlingen.
 

Gepubliceerd op: 28 mei 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)