Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe onderzoekskaders inspectie online

Nieuwe onderzoekskaders inspectie online

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft, mede namens staatssecretaris Dekker, de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden.
De onderzoekskaders 2017 beschrijven hoe het toezicht is ingericht en omvatten het waarderingskader en de werkwijze van de inspectie. De vernieuwde onderzoekskaders treden op 1 augustus 2017 in werking.
 
Het komende schooljaar gebruikt de inspectie om verder ervaring op te doen met het voorgenomen nieuwe toezicht. In het voorjaar van 2017 zal OCW hierover een voortgangsrapportage naar de Kamer sturen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 november 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)