Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe kabinet rekt kwalificatieplicht op tot 21 jaar

Nieuwe kabinet rekt kwalificatieplicht op tot 21 jaar

Het nieuwe kabinet wil dat jongeren die nog geen diploma hebben waarmee ze aan het werk kunnen, doorleren tot hun 21ste. Deze kwalificatieplicht gold tot nu toe voor leerlingen tot 18 jaar. Dat meldt het AD een dag voor het regeerakkoord werd afgesloten.
 
Leerlingen moeten in ieder geval een diploma van havo, vwo of mbo niveau 2 op zak hebben voordat ze mogen stoppen met school. Door de jongeren drie jaar langer op school te houden hebben ze meer kans op een baan en hangen ze minder op straat rond. Uit onderzoek blijkt dat jongeren zonder zo’n basisdiploma vaker werkloos zijn en eerder in aanraking met justitie komen.
 
Er is wel grote kans dat het nieuwe kabinet bij dit plan om de kwalificatieplicht op te rekken stuit op bezwaren van de Raad van State. Dit adviescollege oordeelde al in 2006 dat een hogere leeftijdsgrens grondwettelijke problemen met zich meebrengt, omdat dit het ‘recht op vrije arbeidskeuze’ raakt.
 
Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig tot ze 16 jaar zijn. Onder de huidige wet moeten ze echter doorleren tot ze 18 jaar zijn als ze nog geen diploma hebben waarmee ze een baan kunnen krijgen. Rutte III wil dit nu dus laten gelden voor jongeren tot 21 jaar.
Gepubliceerd op: 17 oktober 2017

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)