Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht

Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op infowms.nl over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.  
 
Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht minimaal twee keer per jaar met elkaar te overleggen. Wat is het doel van dit overleg, wie zijn er bij aanwezig en welke onderwerpen zet je op de agenda? In de handreiking worden deze vragen beantwoord. Het project Versterking medezeggenschap wil hiermee bereiken dat het overleg zinvol wordt voor alle partijen. (G)MR en de Raad van Toezicht hebben immers een gezamenlijk belang: bijdragen aan een goed bestuur van de school.
 
Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 mei 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)