Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe cijfers functiemix en leerlingprognoses basisonderwijs

Nieuwe cijfers functiemix en leerlingprognoses basisonderwijs

Op Stamos zijn nieuwe gegevens over de functiemix in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs beschikbaar. Ook zijn leerlingprognoses voor het basisonderwijs beschikbaar. 

De functiemix is de verdeling van leraren (in fte's) over de verschillende salarisschalen. Uit de meest recente gegevens van www.functiemix.minocw.nl blijkt dat in 2013 21,4 procent van de leraren (fte's) in het basisonderwijs in schaal LB zit, ten opzichte van 1,2 procent in 2006. Dit betekent echter nog niet dat de doelstelling van 2014 is behaald. Volgens deze doelstelling moet in 2014 40 procent van de leraren (fte’s) in LB zitten. In het voortgezet onderwijs ligt de doelstelling in 2014 sectorbreed op 21 procent van de leraren (fte’s) in LC. In 2013 komt het aandeel uit op 32 procent. 
Lees meer op: http://stamos.nl/?verb=shownews&item=143 

Leerlingprognoses 
De leerlingprognoses voor het basisonderwijs zijn afkomstig van het Scenariomodel PO (publieke gegevens van DUO, CBS en Planbureau voor de leefomgeving). Hieruit blijkt dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs tussen het schooljaar 2014/2015 en 2018/2019 met 5 procent zal dalen, tot 1.392.783 leerlingen. Wel zijn er regionale verschillen. Zo stijgt het aantal leerlingen in Haaglanden in dezelfde periode naar verwachting van 92.176 tot 94.371, terwijl in onder meer de Westelijke Mijnstreek een daling wordt verwacht van zo'n 9 procent. Naar verwachting komt het aantal leerlingen in het schooljaar 2018/2019 in deze regio uit op 9.201. 
Lees meer op: http://stamos.nl/?verb=shownews&item=142

Gepubliceerd op: 20 augustus 2014

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)