Home » Artikelen » Nieuwe cao voor primair onderwijs

Nieuwe cao voor primair onderwijs

Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld.

Deze nieuwe cao is een eerste stap op weg naar verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het uiteindelijk doel richt zich op meer flexibiliteit en ruimte voor scholen om zich tot een professionele organisatie te kunnen ontwikkelen, waarbij ruimte voor talent en een realistische werkbelasting mogelijk zijn.

De uitwerking van het akkoord zal in de komende periode plaatsvinden. Het thema duurzame inzetbaarheid is inmiddels vastgesteld en zal op korte termijn worden gepubliceerd. Houd hiervoor de website en de digitale nieuwsbrieven in de gaten.

De cao-partners na de vaststelling. Uiterst rechts Paul van Lent en Harry van Soest namens de AVS.
De cao-partners na de vaststelling. Uiterst rechts Paul van Lent en Harry van Soest namens de AVS.
(Foto: Hans Roggen)
Gepubliceerd op: 29 september 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)