Home » Artikelen » Nieuwe aanvraagronde Lerarenbeurs voor scholing

Nieuwe aanvraagronde Lerarenbeurs voor scholing

Van 12 januari t/m 20 februari 2009 kunnen leraren in het po, vo, mbo of hbo een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding of een opleiding gericht op het verwerven van extra bekwaamheden. Voor deze aanvraagtermijn in januari is een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor leraren die een opleiding starten tussen 1 februari en 1 oktober 2009. In de loop van 2009 is er nogmaals een mogelijkheid een lerarenbeurs aan te vragen voor het schoojaar 2009-2010. De Lerarenbeurs vergoedt de kosten voor les- of collegegeld, tot een maximum van EUR 3.500 per jaar. Ook komt de Lerarenbeurs tegemoet in de kosten voor studiemiddelen en reiskosten. Voor reguliere bachelor- of masteropleidingen geldt een subsidie voor maximaal 3 jaar en kan de werkgever een vergoeding krijgen voor de vervanging tijdens studieverlof. Voor opleidingen gericht op het verwerven van extra bekwaamheden geldt de subsidie voor maximaal 1 jaar, ter dekking van de kosten van het eerste studiejaar. De Lerarenbeurs voor scholing is een structurele regeling. Een leraar kan eenmaal in zijn of haar onderwijsloopbaan gebruik maken van de Lerarenbeurs voor scholing.

Voor meer informatie kijk op www.ib-groep.nl  

Gepubliceerd op: 2 december 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)