Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe werkwijze aanvraag tijdelijke afwijking onderwijstijd

Nieuwe werkwijze aanvraag tijdelijke afwijking onderwijstijd

Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen in het po, so en vo die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Zij kunnen een aangepast onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren onderwijstijd. Hiervoor is wel instemming nodig van de inspectie. De werkwijze voor het indienen en het verkrijgen van instemming voor tijdelijke afwijking van onderwijstijd verandert.

De aanvraag kan vanaf 1 augustus aanstaande digitaal ingediend worden via het Internet Schooldossier (ISD) door het beveogd gezag van de school. Tijdens de aanvraag verklaart het bevoegd gezag dat er een actueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een actueel ingroeiplan is opgesteld voor de betreffende leerling. Hierin wordt beschreven welke ondersteuning de leerling wordt geboden en hoe de leerling weer toegroeit naar het volledig aantal uren onderwijstijd op school. Daarnaast zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling (zoals de ouders) op de hoogte van het verzoek en hebben zij het handelingsdeel van het OPP ondertekend. De inspecteurs controleren de aanvraag achteraf.
De nieuwe beleidsregel is gemaakt naar aanleiding van een wijziging in de Variawet, waardoor de instemming voor afwijking van onderwijstijd ook voor het primair en voortgezet onderwijs mogelijk wordt. De veranderde procedure staat in de beleidsregel die naar verwachting eind juni/begin juli 2018 in de Staatscourant wordt gepubliceerd.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 juni 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)