Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en opvang
Kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl

Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en opvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling - waar ook de AVS deel van uitmaakt - een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl

Op de website vinden leraren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar. Ze vinden er praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De informatie is gerubriceerd in negen overzichtelijke thema’s:

  • Signalen en vormen van kindermishandeling
  • Meldcode kinderopvang
  • Meldcode onderwijs
  • Veilig Thuis
  • Aandachtsfunctionaris
  • Gesprekken met ouders en kinderen
  • Rol gemeente
  • Informatie, feiten en cijfers
  • Training en cursus

Overzicht-themas-kindermishandeling.png

Met deze informatie hebben professionals meer bagage waarmee zij signalen mogelijk sneller opmerken, de meldcode eerder toepassen en - indien de uitkomst van het afwegingskader uit de meldcode daartoe aanleiding geeft - overgaan tot melden bij Veilig Thuis. De content van de website zal met zeer grote regelmaat aangevuld en geüpdatet worden. Suggesties zijn welkom via info@beweging-tegenkindermishandeling.nl

App meldcode kinderopvang
Eerder werd ook al de app ‘Meldcode kinderopvang’ gelanceerd. De nieuwe website en app sluiten naadloos op elkaar aan. De app bevat de meldcode voor de kinderopvang: al klikkend kunnen de stappen van de meldcode doorlopen worden.

De Beweging tegen Kindermishandeling (BTK) is een samenwerkingsverband van de AVS, PO-Raad en VO-raad, de branchekoepels kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs.

Beweging-tegen-kindermishandeling.jpg

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 december 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)