Home » Artikelen » Nieuwe subsidieronde regionale aanpak lerarentekort

Nieuwe subsidieronde regionale aanpak lerarentekort

Schoolbesturen die het lerarentekort op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari 2020 tot en met 1 maart 2020 subsidie aanvragen.

Met deze subsidie stimuleert het ministerie van OCW schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen om het lerarentekort op regionaal niveau aan te pakken. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort, waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Besturen kunnen samen met opleidingen een plan van aanpak indienen, waarvoor de subsidie kan worden ingezet. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders te werven en begeleiden.

Regio’s die al samenwerken, kunnen voortborduren op succes- of beloftevolle activiteiten onder de vorige regeling. Voorbeelden en welke regio’s in 2019 al meedoen met de regionale aanpak staan op de website aanpaklerarentekort.nl.

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal  385.000 euro voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt.

Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen waarin binnen het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend, wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 januari 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)