Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe privacywetgeving: informatie voor scholen

Nieuwe privacywetgeving: informatie voor scholen

De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.
 
De AVS heeft hierover op 30 januari een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor schoolleiders/eenpitters. Tijdens die bijeenkomst zijn directeuren ingelicht over de gevolgen van de wijzigingen. Er is een aantal zaken besproken en de deelnemers hebben documenten uitgereikt gekregen, zoals een stappenplan en aanpasbare voorbeelden, waaronder een voorbeeldvacature voor een Functionaris Gegevensbescherming en de onderdelen van een privacystatement (zie download).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)