Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe handreiking Ouderraadpleging op infowms

Nieuwe handreiking Ouderraadpleging op infowms

Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking Ouderraadpleging gepubliceerd op www.infowms.nl. In de handreiking staan tips voor de organisatie van een ouderraadpleging met een helder stappenplan en (praktijk)voorbeelden.

Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht de ouders te raadplegen, onder andere bij fusie of sluiting van de school, de verandering van de grondslag, de regeling van de voor- en naschoolse opvang en de wijziging van de onderwijstijd in het primair onderwijs. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) schrijft niet voor hoe de raadpleging moet plaatsvinden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De nieuwe handreiking biedt medezeggenschapsraden en bestuurders/directeuren een aantal praktische handvatten.
 
Over Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen via het project (gratis) begeleiding aanvragen. 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 februari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)